Hem

Svenska studien om läkares
arbetsmiljö och hälsa

Ett forskningsprojekt om läkare i Sverige

Projektets övergripande syfte är att identifiera risker för ohälsa i läkares arbetsmiljö samt att identifiera effekterna av covid-19-pandemin för arbete och hälsa bland läkare i Sverige.

Följande punkter kommer att studeras:
Förekomst av psykisk ohälsa bland läkare i Sverige
Arbetsrelaterade orsaker till läkares psykisk ohälsa
Pandemins effekter på läkares arbetsmiljö och hälsa
Samhälleliga konsekvenser av läkares psykiska ohälsa

Nyheter

Datainsamling stängd

SCB har nu stäng enkäten Friska läkare. Vi har en svarsfrekvens om 43 % vilken kan anses bra under rådande omständigheter. SCB kommer nu att gå igenom materialet, koppla på registervariabler samt skriva en leveransrapport. Data levereras till forskarna under vecka 21.

Datainsamling pågår

Under vecka 8 fick cirka 7000 läkare i Sverige en inbjudan att svara på en enkät om sitt arbete och hälsa. Enkäten är öppen till 28 april 2021. SCB har hand om utskick, insamling och sammanställning av svar på uppdrag av oss forskare vid Karolinska Institutet. Undersökningen tar ca 30 minuter att genomföra och berörFortsätt läsa ”Datainsamling pågår”

Ekonomiskt tryck leder till moralisk stress

I en artikel i The Washington Post beskriver författarna den moraliska stress som uppkommer då läkare måste välja mellan att ge patienten god vård eller att pressa priser. The Amerikanska sjukvårdssystemet är väldigt olik det Svenska, men trots det beskriver även läkare i Sverige hur ekonomin styr val av undersökning och behandling samt val avFortsätt läsa ”Ekonomiskt tryck leder till moralisk stress”


Få nytt innehåll direkt till din inkorg.